Historie

Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar, Skive:

Torsdag den 7. december 1933 samledes nogle ordensmedlemmer i Skive for at undersøge, om der var interesse for en Rebekkaloge i byen. Mødet blev ledet af broder exmester K. Bernth og 5 herboende medlemmer, 2 brødre og 3 søstre, som var optaget i Rebekkaloge nr. 14 Ruth, Aalborg. Dette møde skabte grobund for Ordenen, og der stiftedes i januar 1934 en Rebekkaforening. Rebekkaloge nr. 14 Ruth, Aalborg viste sagen interesse og sendte søster exmester Anna Rasmussen til Skive for at holde et foredrag for en indbudt kreds af damer. Dette fik stor betydning, og adskillige af de indbudte meldte sig til optagelse i Ordenen.

Den 25 marts 1934 blev 11 damer indviet og i løbet af året steg tallet til 21 nye søstre. Disse søstre gjorde et stort arbejde for at tilendebringe forberedelserne for at nå målet, Logens stiftelsesdag.

Allerede året efter – den 10 marts 1935 – blev Rebekkalogen nr. 22 Dronning Dagmar institueret i Skive.

Logen er opkaldt efter Kong Valdemar Sejr’s milde og opofrende dronning. Medlemstallet var da 22 søstre og 3 brødre. Logens første O.M. blev broder exmester K. Bernth, U.M. str. Laura Madsen, sekretær søster Helga Bernth, kasserer søster Dorthe Søgaard og skatmester søster Petra Jensen, Rebekkalogen nr. 22 Dronning Dagmar har været moderloge for Rebekkalogen nr. 32 Liljen, Struer, som blev institueret den 21. marts 1948, og Rebekkalogen nr. 42 Liden Kirsten, Thisted, som blev institueret den 3. november 1962.

Ved årsskiftet 2016-2017 var medlemstallet 95 for Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar.

Har du fået lyst til at høre mere om Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar, er du meget velkommen til at kontakte søster Overmester:om22@dronning-dagmar.oddfellow.dk

 

 

                                                                           

Coronapandemiens indflydelse på søsterloge nr. 22 Dr. Dagmars aktiviteter.

Sidst i 2019 bredte sig en verdensomspændende pandemi forårsaget af en virus, som der var nogle teoretikere, der mente, var opstået i Kina. Den blev kaldt coronavirus. Den var meget smitsom, og mange af de smittede blev meget syge. For at bekæmpe udbredelsen blev der indført mange forskellige restriktioner både her i Danmark og i resten af Verden de følgende ca. 2 år, indtil pandemien med vaccinens hjælp langsomt udfasede sig. Der blev bl.a. indført forsamlingsforbud af forskellige størrelser. Det var medvirkende til mange nedlukninger af både arbejdspladser, skoler, restauranter, kulturelle aktiviteter og i mange andre sammenhænge. Det havde store konsekvenser for os alle sammen. Angående søsterloge nr. 22 Dr. Dagmars virke og aktiviteter oplevede vi alle os søstre mange begrænsninger og ændringer. 

I en periode på sammenhængende 10 måneder var alle logemøder aflyst. Derefter efterfulgt af mindre nedlukninger af 1 til 2 måneders varighed. Embedsmændene og nedsatte udvalg forsøgte på bedste vis at kontakte og orientere os alle. En speciel gestus var sammen med et julebrev også at give os alle en æske chokolade, men det var et stort savn, at vi ikke kunne mødes. Der blev forsøgt arrangeret forskellige aktiviteter i mindre grupper ude i den frie natur. Bl.a. vandretur ved Flyndersø, og ugentlige vandreture fra Skive lystbådehavn. Dog havde ikke alle søstre mulighed for at deltage, eftersom der trods hensyntagen til f.eks. afstandskrav naturligvis stadig var risiko for smitte.

Mange af os var i det hele taget gode til at kontakte hinanden på en eller anden måde. Vi forsøgte at tage vare på hinanden. Nogle tilbød f.eks. ældre og svage søstre forskellige tiltag, såsom indkøb. Angående indkøb, så blev vi danskere fra regeringens side pålagt at bruge mundbind i alle butikker. Mange ikke dagligvarebutikker blev i øvrigt også fra regeringens side pålagt at holde lukket. Det var i det hele taget et meget anderledes og isoleret samfund, vi oplevede. Og trods nogle af de nævnte tiltag fra søstrenes side, var der nok alligevel en del i blandt os, som oplevede en følelse af ensomhed.  

Desværre mistede vi også søstre i den periode. Enkelte på grund af dødsfald. Også i kirkerne var der begrænsninger i antallet af kirkegængere, hvilket også fik indflydelse på vores deltagelse i afdøde søstres mindehøjtidelighed. Nogle valgte at vise deres deltagelse ved at opholde sig uden for kirken. En enkelt gang blev højtideligheden lagt ud på You Tube, så vi på den måde havde en anden mulighed for at være deltagende.

Flere søstre valgte også i perioden og kort efter at udmelde sig af Ordenen. Der var forskellige begrundelser herfor, bl.a. pandemien.                                // august 2022. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Er du interesseret i at læse om Odd Fellow Ordenens historie kan du gøre dette på www.oddfellow.dk